Its A New Day chords

Praise and Worship

Key: 

Simplify chords 

 			IT’S A NEW DAY 

Intro: G 
                   C 
It’s a new DAY, it’s a new DAY 
                                        G 
It’s a new DAY with the Lord 
                          Dm      G 
It’s a new DAY, it’s a new DAY 
                            G            C-G 
It’s a new DAY with the Lord 

          C                            
C7          F 
A DAY of joy and gladness, and victories to be won 
        Fm           C   E7     
Am    D     G 
C - G 
A DAY of walking hand in hand, with Jesus Christ our Lord 

                C 
Magagawa natin ang lahat ng bagay 
                                        G 
Ang lahat ng bagay sa mundo 
                                             
        C 
Walang bagay na di magagawa, na di magagawang nag-iisa 
                                             
        F 
Malulutas natin ang mga problema, kung tayo’y nagkakaisa 
                   C                 G 
               C - G 
Mga suliranin, dagling mapaparam kung may bagong buhay 

LIFE - HOPE