Jesús Es Señor chords

Kairoi

Key: 

Simplify chords 

 			
C     F    C  G 
Jesús es, Jesús es Señoooor, 
F     G    C  Am 
Jesús es, Jesús es Señoooor, 
F     G    C  G 
Jesús es, Jesús es Señooooor... 
(bis) 

C    F   C G 
Aleluya, aleluuuyaaaaa, 
F    G   C Am 
Aleluya, aleluuuyaaaaa, 
F    G   C   A 
Aleluya, aleluuuyaaaaa... 

(Sube tono) 
D       G        D  A 
Gloria a Dios, gloria, gloria a Diooos, 
G       A        D  Bm 
gloria a Dios, gloria, gloria a Diooos, 
G       A        D  A 
gloria a Dios, gloria, gloria a Dios... 

D     G    D  A 
Jesús es, Jesús es Señoooor, 
G     A    D  Bm 
Jesús es, Jesús es Señoooor, 
G     A    D 
Jesús es, Jesús es Señooooor...