San - Yaan Daan Mai Dee chords

Kangkeng

Key: 

Simplify chords 

 			 
Intro: Bm , G , D , A (2x) 

        D    A 
Tah bpen yahng nee, rao song kon 
     Bm 
yaek tahng sa dee gwah 
         D    A  
Kae hai dtop neung kam tee chun 
taam tur, 
       Bm 
Tur yang dtop mai dai 

    Em        Bm 
Reuang jing gor kae bauk wah chai 
     Em     Bm  
Tah mai jing gor kae dtop wah mai 
    G 
Kae kam dtop neung kam tur yang lang-laay 
   A         
Tah bpen yahng nee ja hai chun 
     G 
cheua dai ngai 
            A 
Wah tur gap kao mai mee arai gan 

             Bm 
Laaw kao dai bur tur mah yahng rai 
          G 
Tah tur mai bpen kon hai pai 
            D 
Tur hen chun ngoh nak reu ngai 
             A 
Tee kao toh mah dton tur yoo gap chun 
         Bm 
Laaw tummai mai rap sai 
             D 
Tur bauk wah san-yaan mai dee       

            Em 
Chun wah man san-daan mahk gwah mai 
       F#m A     Bm 
Mae tum long pai dai…mai ai kon 

               Bm 
Aep long wah tur bpen nang fah 
              G 
Tee tae, tur gor keu nang rai 
               D 
Tum hai chun cheuang lae dtai jai 
               A 
Wah ai tur nan gert mah peua chun 
              Bm 
Laaw man gor bpen kae kwarm fan 
            D 
Gor tur man lai jai lai bur 
               Em 
Bpen krai man kong ja ton mai dai 
              G 
Gor ai tur man jao choo ja dtai 
                   A 
Tur bpen yahng nan, gor ao yahng nee laaw gan 

         D 
Lerk gan dee wah 
   A     F#m Bm 
Dtang kon dtang pai hah kon mai 
       G      A D 
Tee paan mah teu wah tum boon tum taan 
     Em        Bm 
Chun ruk tur, tur mong mai hen kah 
   Em          Bm 
Sak wan tur ja dtong sia jai rong hai 
    F# Db 
Laaw yah mah sia dai 
  F#m A   Bm 
Yah mah sia jai gor laaw gan 

Solo: D , A , Bm , D , A , D , Em , B , 
    Em , Bm , A , F# , Bm , A 

      D 
Lerk gan dee wah 
   A     F#m Bm 
Dtang kon dtang pai hah kon mai 
       G      A D 
Tee paan mah teu wah tum boon tum taan 
     Em        Bm 
Chun ruk tur, tur mong mai hen kah 
   Em          Bm 
Sak wan tur ja dtong sia jai rong hai 
    F# Db 
Laaw yah mah sia dai 
  F#m A   Bm 
Yah mah sia jai gor laaw gan 

           Bm 
Aep long wah tur bpen nang fah 
          G 
Tee tae, tur gor keu nang rai 
            D 
Tum hai chun cheuang lae dtai jai 
             A 
Wah ai tur nan gert mah peua chun 
            Bm 
Laaw man gor bpen kae kwarm fan 
           D 
Tur bauk wah san-yaan mai dee                         
             Em 
Chun wah man san-daan mahk gwah mai 

     D A Bm 
Lerk gan dee wah 
     G       A 
Tee paan mah teu wah tum boon 
   Bm 
tum taan 
  	

Top songs from Kangkeng