Bu Mudur chords

Nil Karaibrahimgil

Key: 

Simplify chords 

 			
verse 1 
Em           G 
Kalbim vurulmu? mudur? 
           B 
Çarp?p durmu? mudur? 
    Em 
Bu mudur? 
Em          G 
Modern zamanlarda a?k 
       B 
Yorulmu? mudur? 
   Em 
Bu mudur? 

C        G 
Yan?p sönerken ne güzeldi 
D        Am 
Ne güzeldi ne güzeldi 
C         G 
Kay?p giderken ne güzeldi 
D        B 
Ne güzeldi ne güzeldi 

verse 2 
Em 
Senin kalbin bo? mudur? 
G             B 
Çalsam evde kimse yok mudur? 
  Em 
Bu mudur? 
Em          G 
Modern zamanlarda a?k 
        B 
Dibdidududu mudur? 
    Em 
Bu mudur? 

C        G 
Yan?p sönerken ne güzeldi 
D        Am 
Ne güzeldi ne güzeldi 
C         G 
Kay?p giderken ne güzeldi 
D        B 
Ne güzeldi ne güzeldi 

verse 3 
Em          G 
Nefesler tutulmu? mudur? 
             B 
Atmosferde a?k yok mudur? 
    Em 
Bu mudur? 
Em          G 
Modern zamanlarda a?k 
          B 
Buharla??p uçmu? mudur? 
     Em 
Bu mudur? 
  	

Top songs from Nil Karaibrahimgil